Ma 2015. április 28, kedd, Valéria napja van.

Működés

Helye: 8353 Zalaszántó, Fő u. 83-85. Pethő kúria

            eMOP ID: 7163

Nyitvatartási ideje:

HÉTFŐ

SZÜNNAP

KEDD

12:00 - 18:00

SZERDA

14:00 - 20:00

CSÜTÖRTÖK

13:00 - 19:00

PÉNTEK

14:00 - 20:00

SZOMBAT

15:00 - 21:00

Költségmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

  • internet használat

  • elektronikus levelezés használata

  • elektronikus ügyintézés:

nyomtatványok letöltése, nyomtatványok elektronikus kitöltése stb.

·        szövegszerkesztés, táblázatkezelés és egyéb MSOffice (Power Point, FrontPage, Access, Publisher) alkalmazások, valamint OpenOffice használata

·        álláskeresők tájékoztatása az aktuális munkalehetőségekről, igény szeint álláskeresés segítése

·        tájékoztatás a hivatalok nyitvatartásáról és az ott elintézhető ügyekről

  • idegenforgalmi szolgáltatások nyújtása: szálláshelyek és szabadidős programok ajánlása


eTanácsadó: Rédei Diána

elérhetősége: 30/463-6829

e-mail: ikszt@zalaszantopm.t-online.hu


Központi szerv: eMagyarország Centrum

                          1398 Budapest, Pf. 570.

 

 


Házirend

1.     Az eMagyarország pont (továbbiakban: ePont) fenntartója Zalaszántó Község Önkormányzata.

2.     Az ePont nyilvános nyitva tartási ideje alatt az ePont munkatársai, eTanácsadó vagy asszisztensei, illetve a könyvtár dolgozóinak valamelyike látja el a feladatokat, biztosítja a felügyeletet. Látogató csak az ePont munkatársainak felügyeletében veheti igénybe az ePont szolgáltatásait.

Nyitvatartási idő:

HÉTFŐ

SZÜNNAP

KEDD

12:00 - 18:00

SZERDA

14:00 - 20:00

CSÜTÖRTÖK

13:00 - 19:00

PÉNTEK

14:00 - 20:00

SZOMBAT

15:00 - 21:00

3.     Az ePont minden látogatója köteles elfogadni az ePont Házirendjét. Amennyiben a látogató bármilyen szolgáltatást igénybe vesz, azzal elfogadja az arra vonatkozó szabályokat. Az ePont használói hozzájárulnak ahhoz, hogy valamely okmánnyal alátámasztott személyi adataik (név, születési hely, születési dátum, anyja neve, lakcím) az ePont adatbázisába kerüljenek. Ennek kezelése a személyiségi és adatvédelmi jogok betartása mellett történik. A látogatók mielőtt igénybe veszik az eSzolgáltatásokat, kitöltik a demográfiai adatbekérő program által bekérendő adatokat. A kitöltés előtt az Adatkezelési tájékoztató rendelkezésre kell hogy álljon a látogatók számára.

4.     A szolgáltatások az ePont nyilvános nyitva tartása alatt, az ePont munkatársainak segítségével vehetők igénybe.

5.     A számítógépeken idegen adathordozók (CD, DVD, pendrive és egyéb eszközök) csak az ePont munkatársainak engedélyével használhatók, akik előzetesen az adathordozók vírusellenőrzését és -mentesítését elvégzik. Az ePont számítógépein csak vírusmentes adathordozók használhatók. Az ePont gépeire csak jogtiszta szoftverek telepíthetőek. Telepítéseket csak az ePont rendszergazdája végezhet.

6.     Az ePont használata során az ePont látogatói kötelesek betartani az alapvető erkölcsi, etikai normákat. Az ePont használata során nem tekinthetők meg erőszakos, a közízlést sértő és pornográf internetes oldalak. Nem megengedett az agresszív, erőszakos számítógépes játékok használata sem. Amennyiben az ePont munkatársai a fentieket tapasztalják, felszólítják a látogatót a cselekmény azonnali abbahagyására.

7.     Az ePontot igénybe vevők mindenkor kötelesek betartani a Házirend előírásait, az eszközöket úgy használni, hogy azzal senkit nem zavarjanak. Az eszközök használata során felmerülő bármely hibajelenségről kötelesek az ePont jelen levő munkatársát azonnal értesíteni. Amennyiben egy szolgáltatás igénybevétele során valaki olyan károsodást idéz elő valamely eszközben, hogy az eszköz javításra szorul, akkora a javítás költsége a szolgáltatás igénybevevőjét terheli.

8.     A látogatók kötelesek az ePont tisztaságára, rendjére, berendezéseinek és eszközeinek épségére ügyelni.

9.     Az ePontban dohányozni tilos. Az ePontban tudatmódosító szerek befolyása alatt álló személyek nem tartózkodhatnak.

10. Az ePont munkatársai felelősek azért, hogy az eszközök zavartalan igénybe vétele mindenki számára biztosítva legyen.

11. Jelen szabályzatban megfogalmazott szabályok megszegése alapot szolgáltat arra, hogy az azokat figyelmen kívül hagyó látogatókat az eTanácsadó a szolgáltatás igénybevételéből kizárja.

 

Kelt: Zalaszántó, 2011. február 01.

Jóváhagyta:

Farkas Lajos polgármester

Zalaszántó Község Önkormányzata